Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Deze standaard contractvoorwaarden regelen de contractuele relaties voor het gebruik van de diensten van ModelsOnline. Ze zijn van toepassing op de relaties tussen de aanbieder van het platform (“ModelsOnline”) en deelnemende modellen (“model, fotomodel”) en de contractant van een foto- en videoproductie, modeshow, showroomorders en dergelijke (“klant, aannemer “).

 1. Onderwerp van het contract

ModelsOnline stelt een digitaal platform ter beschikking waar de modellen kunnen worden gecontacteerd voor het doel van een foto- en videoproductie, modeshows, showroom en dergelijke.
De contractant mag in geen geval afwijken van het aangevraagde onderwerp. Zo is het ten alle tijden verboden het model te vragen om naakt te poseren.

 1. Registratie

(1) Registraties worden gemaakt op de website van ModelsOnline.
(2) Klanten / contractanten moeten zich registreren met hun bedrijfsgegevens en website-URL, of met hun Instagram-account. Activering is onderworpen aan onderzoek door de provider.

 1. Boekingen

(1) Boekingen worden gemaakt op de website of van ModelsOnline. Het boekingsverzoek wordt doorgestuurd via de website naar het model. Het contract wordt echter gesloten door Modelsonline namens het model en de klant.
(2) De contractuele relatie met betrekking tot het contract heeft alleen betrekking op het model en de klant / contractant.
(3) De aanbieder is niet aansprakelijk als het model niet aan het contract voldoet of dit niet doet zoals overeengekomen.
(4) Annuleringen kunnen om uitzonderlijke redenen worden gedaan tot drie dagen vóór de overeengekomen datum van uitvoering zonder kosten. In geval van ziekte kan een doktersverklaring worden aangevraagd. Ontvangst van de annulering op de derde dag van 12:00 uur CET vóór de afgesproken datum van uitvoering zal tijdig worden beschouwd. Het model kan schadevergoeding eisen voor niet-restitueerbare reiskosten.
(5) Reiskosten zijn als volgt, indien niet anders overeengekomen:
– 0 – 50 km ; 0
– 50 tot 100 km ; 25 €
– 100 tot 200 km ; 50 €
– 200 tot 300 km ; 75 €
– 300 tot 400 km ; 100 €
– Vliegtuigtickets voor afstanden die meer dan 400 km lineaire afstand van de geboortestad van het model naar de werklocatie overschrijden.
– Hotelverblijf in een minimum 3 sterren hotel per nacht met ontbijt.

 1. Feedback van contractanten

(1) Na de uitvoering van een bestelling kan de contractant feedback geven over de prestaties van het model, die door alle gebruikers kunnen worden bekeken.
(2) Feedback moet waarheidsgetrouw en objectief zijn en in overeenstemming zijn met de wet en de individuele rechten van het model. Alle feedback in strijd met deze vereiste kan door de provider worden verwijderd.
6. Beëindiging van het contract
De gebruikersrelatie tussen de aanbieder en het model of de klant kan op elk moment door beide partijen worden beëindigd met een opzegtermijn van twee weken. Het recht op buitengewone beëindiging blijft onverminderd van kracht.

 1. Aansprakelijkheid

De aanbieder is in geen geval aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, Het model of de klant kan op geen enkele manier een claim indienen tegenover de aanbieder.

 1. Wijzigingen van de standaard contractvoorwaarden

(1) De aanbieder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de standaard contractvoorwaarden.
(2) Wijzigingen treden in werking voor het model / de aannemer, zodra hij / zij ermee instemt. Toestemming wordt geacht te zijn gegeven, tenzij het model / de aannemer zijn bezwaar heeft kenbaar gemaakt binnen een maand nadat hij / zij op de hoogte is gesteld van de wijziging. In de kennisgeving met betrekking tot het amendement informeert de aanbieder het model / de aannemer over het effect van een niet-geuite bezwaar.
(3) In geval van een wijziging kan het model / de contractant de gebruikersrelatie met onmiddellijke ingang beëindigen.
(4) In geval van een door het model / contractant gedeclareerd bezwaar kan de aanbieder de gebruikersrelatie met onmiddellijke ingang beëindigen.

 1. Rechtsbevoegdheid

De plaats van uitvoering van alle contractuele verplichtingen is de zetel van de aanbieder. Als de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, zijn de rechtbanken op de statutaire zetel van de aanbieder bevoegd.

 1. Toepasselijk recht

Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.

 1. Afbeelding auteursrecht

(1) De aanbieder heeft de toelating van het model om alle aangeleverde materiaal ( zoals foto, video te gerbuiken voor promotionele doeleinden.
(2) Het model garandeert dat het de nodige rechten op de afbeeldingen heeft overeenkomstig § 12.
(3) Het model draagt de gebruiksrechten van de afbeeldingen in de zin van § 12, lid 1, over aan de aanbieder voor de volgende doeleinden: zelfpromotie van de aanbieder; adverteren van het model door de provider
(4) De overdracht van de gebruiksrechten op de afbeeldingen is onbeperkt in termen van tijd en territorium, enkel en niet overdraagbaar.
(5) De aanbieder mag de afbeeldingen bewerken in overeenstemming met de persoonlijke rechten van het model.

 1. Modelverplichtingen

(1) Het model garandeert dat de informatie in zijn / haar profiel correct en actueel is. Het model alleen kan verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie in zijn / haar profiel.
(2) Het model alleen is verantwoordelijk voor de nauwkeurige belasting van zijn / haar inkomsten.

 1. Vrijwaring

In het geval van claims tegen de provider wegens schending van de wet of rechten van derden, zal het model de provider vrijwaren als de overtreding is gebaseerd op het gedrag of de verantwoordelijkheid van het model. Vrijwaring omvat alle financiële schade, zoals compensatie, boetes, vergoedingen en kosten voor juridische procedures.

 1. Autorisatie voor boekingen
  Het sluiten van contracten (boeken) wordt uitgevoerd door de provider namens en met effect voor het model. Het model verleent de aanbieder de vereiste bevoegdheid om dit te doen.
 2. Betaling, commissies

(1) De vergoeding omvat alle gemaakte reiskosten.
(2) De provider verzamelt de vergoeding van de klant voor het model en betaalt de modelprijs minus de ModelsOnline-commissie op de bankrekening van het model.
(3) Door zich te registreren op het platform van de aanbieder, gaat het model ermee akkoord dat de aanbieder de Modelsonline-commissie tegen betaling van de vergoeding onthoudt.

 1. Overuren

(1) De klant is verplicht om het model te vergoeden voor eventuele extra werkzaamheden van het model als het extra werk langer dan 30 minuten is.
(2) De overuren worden pro rata vergoed met interval van 2 uren.. Een begonnen half uur of een deel daarvan wordt vergoed als twee uur.
(3) De berekening van overwerk is gebaseerd op een werktijd van 8 uur voor een dagelijkse boeking en 4 uur op een boeking van een halve dag, met uitzondering van de nodige pauzes in elk geval.
(4) De overuren worden gefactureerd met het overeengekomen modelloon en zullen door de aanbieder worden verzameld voor het model bij de klant en worden betaald op de bankrekening van het model.

 1. Verplichtingen van de klant

(1) De klant / contractant is verplicht om modellen die gevonden zijn op de website van de provider alleen via de website te boeken. Hij moet afzien van contact met het model op een andere manier.
(2) Latere boekingen moeten worden gemaakt via de website van ModelsOnline

 1. Gebruik van klantreferenties

Vanaf het moment van succesvolle registratie verleent de klant de leverancier het onbeperkte recht om de klant te tonen, inclusief het bedrijfslogo op de website van de aanbieder, de mobiele app, op marketing- en reclamemateriaal zoals flyers, brochures, exposés, andere presentaties en binnen de omvang van optredens van beurzen als referentieklant.

Bezoek ons

Kronenburgstraat 98-100
2000 Antwerpen
België

Contact

Info@modelsonline.be

+32 496 17 40 37

Volg ons

[elfsight_facebook_chat id=”1″]
0
  0
  Uw boeking
  Nog geen model geselecteerdTerug naar overzicht